Strona główna

Urząd Gminy Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
  
 tel. (063) 279-10-10
   fax. (063) 279-10-22
  NIP GMINY PRZYKONA: 
  668-18-58-329
  RACHUNKI URZĘDU GMINY:
  BANK SPÓŁDZIELCZY KONIN
Gmina Przykona podaje numery rachunków bankowych na które należy dokonywać następujących wpłat
1.    Nr rachunku 05 8530 0000 1200 4964 2000 0001 :
- opłata skarbowa
- podatki lokalne : podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek
 od środków transportowych
- opłata za odpady komunalne
2.    Nr rachunku 48 8530 0000 1200 4964 2000 0003 :
- opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów ewidencyjnych PESEL
3.    Nr rachunku 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002 :
- wpłaty wadium
- wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Gminy Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
NIP  668-18-58-329