rok 2016

Budżet 2016

 

Zarządzenie Nr  76 /2015 Wójta Gminy Przykona z dnia  14 września  2015 roku w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2016 rok

 

UCHWAŁA NR 0007.80.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

 

Uchwała Nr SO-0951/8/P/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przykona

 

   Informacja z wykonania  budżetu gminy za I kwartał 2016 roku

 

   Informacja z wykonania  budżetu gminy za II kwartał 2016 roku 

 

   Informacja z wykonania  budżetu gminy za III kwartał 2016 roku 

 

    Informacja z wykonania  budżetu gminy za  2016 roku 

 

  Informacja z wykonania  budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku 

 

Uchwała Nr SO-953/46/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku Gminy Przykona.

   

 Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona   za 2016 rok