rok 2017

Budżet 2017

 

  Zarządzenie  Nr 190/2016 Wójta Gminy  Przykona z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 

 

Uchwała Nr SO-951/28/P/8/ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłłowości planowanej kwoty długu Gminy Przykona

Uchwała Nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok 

 

    Informacja z wykonania  budżetu gminy za I kwartał 2017 roku

   Informacja z wykonania  budżetu gminy za II kwartał 2017 roku 

   Informacja z wykonania  budżetu gminy za III kwartał 2017 roku 

   Informacja z wykonania  budżetu gminy za  2017 roku   

 

  

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie bedące jednostkami samorządu terytorialnego

Aktualizacja podstawowej kwoty datacji dla szkół i placówek oświatowych

ZAKTUALIZOWANA STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH, o której mowa w art. 78 c ustawy o systemie oświaty,

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI, o której mowa w art. 78 b ustawy o systemie oświaty (listopad)

 

 Zarządzenie Nr 308/2018  Wójta Gminy Przykona z dnia 27 marca 2018 roku  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona   za 2017 rok

Uchwała Nr SO-0954/60/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przykona sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.