rok 2019

Budżet 2019

 

 

Zarządzenie Nr  344/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia  28 sierpnia 2018 roku w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2019 rok

Zarządzenie Nr 362/2018 Wójta Gminy  Przykona z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie  Nr 363/2018  Wójta Gminy Przykona  z dnia 14 listopada 2018 roku W sprawie : ustalenia projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026

 

Uchwała Nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia  2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
 

 

  Uchwała Nr SO-0952/32/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwału budżetowej Gminy Przykona na 2019rok.

 Uchwała Nr SO-0957/32/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przykona

 Uchwała Nr SO-951/19/D/8/ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przykona przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Przykona na 2019 rok .

Uchwała Nr SO-0951/33/D/8/Ko/2019 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowj w Poznaniu z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwoci sfinansowania deficytu budżetu GminyPrzykona na 2019 rok

 

Uchwała Nr SO-0951/54/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Gminy Przykona

 

Informacja z wykonania Budżetu I kwartał roku 2019

Informacja z wykonania Budżetu II kwartał roku 2019 

Informacja z wykonania Budżetu III kwartał roku 2019  

Informacja z wykonania Budżetu IV kwartał roku 2019  

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przykona za 2019 rok

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 
 

 

 

 

 AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 1 i art. 44 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 Wysokość wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wysokość wskaźnika zwiększającego, o którym mowa  w art. 14 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - KOREKTA
 

 

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI,o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 2 i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - listopad

 

 STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH - listopad

 

 Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania  o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona za 2019 rok