rok 2020

Budżet 2020

 

 

 Zarządzenie Nr  65/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia  23 sierpnia 2019 roku w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2020 rok 

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy  Przykona z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie  Nr 89/2019  Wójta Gminy Przykona  z dnia 15 listopada 2019 roku W sprawie : ustalenia projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 - 2026 

Uchwała Nr SO-095/19/8/Ko/2019Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opini o projekcie uchwłay budżetowej Gminy Przykona na 2020 rok. 

 Uchwała Nr SO-957/19/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionaklnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026

Uchwała Nr SO-0951/15/P/*/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przykona

 

Uchwała Nr SO-0951/43/D/*/Ko/2020 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w poznaniu z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wyzazenia opini o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przykona

 Uchwała Nr 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

 KWOTADOTACJI,o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 2 i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KOWTY DOTACJI, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 1 i art. 44 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KOWTY DOTACJI, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 1 i art. 44 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - październik


Wysokość wskaźnika zwiększającego, o którym mowa  w art. 14 pkt. 1  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Korekta wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 22.07.2020r

 STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

 STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH - aktualizacja październik

Najbliższa gmina  o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych- Informacja październik

 

Informacja z wykonania Budżetu II kwartał roku 2020

Informacja z wykonania Budżetu III kwartał roku 2020  

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przykona za 2020 rok

 

Zarządzenie  Nr 224/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przykona, sprawozdania rocznego z wykonania planu Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona oraz informacji o stanie mienia komunalnego  Gminy Przykona za 2020

Bilans Gmin Przykona za 2020 rok