Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Lista wiadomości
Spisz się przez Internet i pomóż gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – jak przygotować się na wizytę rachmistrza?
Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ Poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem telefonu: 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza. Poprzez kontakt z Gminnym Biurem Spisowym z siedzibą w Urzędzie Gminy- nr kontaktowy: 63-279-10-27, 63-279-10-25
https://www.youtube.com/watch?v=wrY1wImg17U&t=18s https://www.youtube.com/watch?v=U2dxCrGc4yo&t=4s, https://www.youtube.com/watch?v=X87-E95Z3sA&t=3s
Pamiętaj !!! rachmistrzowie spisowi realizują połączenia tylko z dwóch numerów telefonów: 22 822 88 88 lub 22 279 99 99
Co 10 lat do drzwi mieszkańców kraju pukał rachmistrz by przeprowadzić wywiad do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zadawał pytania dotyczące m.in. wieku, stanu cywilnego, rodzaju więzi łączących członków rodzin i gospodarstw domowych, narodowości, wykształcenia czy niepełnosprawności, aktywności zawodowej i warunków mieszkaniowych. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu - w roku 2011 - na elektronicznym formularzu.
Infolinia NSP