Dzisiaj jest poniedziałek, 08 marzec
Imieniny Beatyi

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Przykona, poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak.

Porządek obrad obejmował następujące tematy:

  1. Zmiany budżetu Gminy na 2020 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2020-2026.
  2. Wydatki, które nie wygasały z upływem roku budżetowego.
  3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025.
  4. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2021.
  5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  6. Wezwanie do usunięcia braków formalnych.
  7. Przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania od uznania skargi za bezzasadną
    z dnia 18 grudnia 2020r.
  8. Wyłączenie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 18.12.2020r.

 

Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Barbara Zając – Główna Księgowa, Sekretarz Gminy – Marianna Olejnik, Ewa Dygas – Zastępca Kierownika, Zbigniew Bartosik – inspektor.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3931117 gościem