Dzisiaj jest poniedziałek, 08 marzec
Imieniny Beatyi

Przykona, 15.02.2021

Informacja

 Wójt Gminy Przykona informuje, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://bip.umww.pl/292---k_85---k_1---k_1---strategia-na-rzecz-neutralnosci-klimatycznej-wielkopolska zamieszczony został projekt Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Jest to dokument określający politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na  poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych, wynikających bezpośrednio z dokumentów UE tj. nowy plan wzrostu - Europejski Zielony Ład, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać na adres sekretariat@wbpp.poznan.pl. do 28 lutego 2021 r.

Drugim dokumentem opracowanym dla regionu silnie uzależnionego od sektora wydobywczego i energetycznego jest Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, która zakłada, że do 2030r. nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarze Wielkopolski Wschodniej.

Projekt dokumentu jest dostępny na stronie https://arrkonin.org.pl/wielkopolska-wschodnia-pierwszym-regionem-w-polsce-z-opracowana-koncepcja-sprawiedliwej-transformacji-regionu/ .

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem uwagi i/lub sugestie zmiany dokumentu można przesłać na adres: transformacja@arrkonin.org.pl

 

 

Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3931075 gościem