Dzisiaj jest sobota, 06 marzec
Imieniny Róży i Wiktora

W dniu 14 stycznia 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona ( sala 33 ) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 14 sierpnia 2020r. na działanie Wójta gminy Przykona w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona oraz korespondencji wpływającej do urzędu Gminy Przykona, a adresowanej do Rady Gminy Przykona.
  4. Rozpatrzenie petycji z dnia 14 grudnia 2020r.
  5. Rozpatrzenie petycji z dnia 14 grudnia 2020r.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3926685 gościem