Informacja

 I N F O R M A C J A 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997r. o gospodarcenieruchomościami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm ).

 WÓJT GMINY PRZYKONA

 

 Informuje, że w  siedzibie Urzędu Gminy Przykonaw dniu 5 listopada 2019r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz dotyczącynajmu 8 m2 powierzchni dachu budynku Urzędu Gminy Przykona ul.Szkolna 7.

 Dodatkowe informacjemożna uzyskać w Urzędzie Gminy Przykona pokój Nr 18/ lub telefonicznie podnumerem  63 279 10 25.